Slide background

Huisregels

Voor een prettige en veilige sfeer

Volg altijd de (veiligheids)instructies van ons personeel op.

Kinderen die onvoldoende zwemvaardig zijn dienen altijd drijfmiddelen te dragen en onder permanent toezicht te zijn van een volwassene. Het gebruik van de wildwaterbaan en het diepere gedeelte van het 25- en 50-meterbad is voor onvoldoende-zwemvaardigen niet toegestaan, ook niet met drijfmiddelen. Een diploma is geen garantie voor een goede zwemvaardigheid in ons bad, met onze attracties. Personen waarvan het personeel niet zeker is dat zij voldoende zwemvaardig zijn, kunnen te allen tijde onderworpen worden aan een zwemtest. Je bent verplicht hieraan mee te werken. Ons personeel beoordeelt of je een geoefende zwemmer bent/je kind een geoefende zwemmer is.

Het bezit en/of gebruik van drugs en wapens is ten zeerste verboden. Bij constatering of vermoeden wordt de politie ingeschakeld.

Alcoholbezit en -nuttiging zijn verboden conform de geldende regels van de Nederlandse wet. Dronkenschap is binnen de gehele accommodatie verboden.

Het betreden van de accommodatie is geheel voor eigen risico. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor letselschade, of vermissing, dan wel beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Het personeel kan naar je legitimatiebewijs vragen. Je bent gedurende je bezoek verplicht om op vordering van het personeel inzage te geven.

Bij vermissing van je lockersleutel dien je € 5,00 te betalen ter vervanging van het slot.

Bij verwijdering of eigen vroegtijdig verlaten van de accommodatie wordt geen geld gerestitueerd.

Vanwege de beveiliging en eventuele strafrechtelijke vervolging stem je in met de videobewaking in en rondom de accommodatie.

Disclaimer Privacy statement © 2021, Mosaqua
Ontwerp & realisatie www.advacom.nl